માર્ગદર્શન

15 વર્ષની ઉંમરના એક છોકરાને જુડો શીખવાની ખુબ ઇચ્છા હતી પરંતું એ એની ઇચ્છા પુરી કરી શકે તેમ ન હતો. આ છોકરાને નાનપણમાં જ અકસ્માત નડ્યો હતો અને એ અકસ્માતમાં એણે ડાબો હાથ ગુમાવી દીધો હતો. એક હાથથી જુડો માસ્ટર બનવું શક્ય નહોતું.

એક દિવસ આ છોકરો જુડોની તાલીમ આપનારા એક જાપાની શિક્ષક પાસે ગયો. શિક્ષકે છોકરાની બધી વાત સાંભળ્યા પછી કહ્યુ, ” બેટા, તને જુડો શીખવાની તીવ્ર ઇચ્છા છે માટે તારી કોઇ નબળાઇ તને જુડોમાં માસ્ટર બનતા અટકાવી નહી શકે. હું તને જુડો શીખવાડીશ અને તને જુડોમાં માસ્ટર બનાવીશ. મારી શરત એટલી છે કે હું જે પ્રમાણે કહુ તે મુજબ સખત મહેનત કરવાની અને મને કોઇ પ્રશ્નો નહી કરવાના.”

છોકરાએ શિક્ષકની શરત સ્વિકારી અને જુડો શીખવાની શરુઆત કરી. જુડોના આ શિક્ષકે છોકરાને જમણા હાથ અને બંને પગનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિસ્પર્ધીને બરોબરની પછડાટ આપી શકે એવો દાવ શીખવ્યો. દાવ ખુબ મુશ્કેલ હતો પરંતું વારંવારની પ્રેકટીસથી છોકરાએ એ દાવ શીખી લીધો. માત્ર દાવ શીખ્યો એટલું જ નહી આ પ્રકારના દાવમાં એ માસ્ટર બની ગયો. શિક્ષકે છોકરાને આ દાવ પર વધુ પ્રેકટીસ કરવા માટે કહ્યુ.

છોકરાને થયુ કે ગુરુજી મને એક જ પ્રકારનો દાવ વારંવાર કેમ કરાવે છે ? હવે તો આ દાવ મેં પૂર્ણપણે શીખી લીધો છે. બીજો નવો દાવ કેમ નથી શીખવડતા ? ઘણા બધા સવાલો મનમાં ઉઠતા હતા પરંતું શરત રાખેલી હોવાથી ગુરુજીને કંઇ જ પુછી શકાય તેમ ન હતું. થોડા સમય પછી જુડોની નેશનલ ચેમ્પીયનશીપ થવાની હતી એમાં આ છોકરાને ભાગ લેવા માટે ગુરુજીએ તૈયાર કર્યો.

છોકરાને લાગતું હતું કે નેશનલ ચેમ્પીયન બનવાનું તો એક બાજુ રહ્યુ જીલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધામાં જ એ બહાર ફેંકાઇ જશે કારણકે એને તો માત્ર એક જ દાવ આવડતો હતો. બધાના આશ્વર્ય વચ્ચે આ છોકરો જીલ્લા કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ અને છેવટે નેશનલ કક્ષાએ વિજેતા થયો અને નેશનલ ચેમ્પિયન બની ગયો. છોકરાને કંઇ સમજ જ ન પડી કે માત્ર એક જ દાવના આધારે એ નેશનલ ચેમ્પિયન કેવી રીતે બની ગયો ? એણે ગુરુજીને આ બાબતે પુછ્યુ.

ગુરુજીએ જીતનું રહસ્ય ખોલતા કહ્યુ, ” બેટા, મેં તને જે દાવ શીખવ્યો હતો તે સૌથી અઘરો દાવ હતો. વારંવારની પ્રેકટીસથી તે એ દાવને આત્મસાત કર્યો. આ એવો દાવ છે કે જેમાં નીચે પટકાયેલા માણસે વળતો પ્રહાર કરવા માટે તારા ડાબા હાથનો સહારો લઇને જ ઉભા થવું પડે. તારી પાસે તો ડાબો હાથ છે જ નહી એટલે તારો પ્રતિસ્પર્ધી તારા પર વળતો પ્રહાર કરી જ ન શકે.”

મિત્રો, જો પ્રબળ ઇચ્છા હોય અને સારા ગુરુનું માર્ગદર્શન હોય તો આપણી નબળાઇઓને જ આપણી મજબુતાઇમાં પરીવર્તીત કરીને જીંદગીના જંગમાં ચેમ્પિયન બની શકાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s