કદરૂપો ચેહરો કે સારું ચારિત્ર્ય

મહાન તત્વજ્ઞાની સોક્રેટિસ દેખાવે જરા પણ સુંદર ન હતા.
સોક્રેટિસ ની એક એવી આદત હતી કે જેનાથી એના 2 શિષ્યો થોડા ચિંતિત હતા. સોક્રેટિસ ની એક એવી વિચિત્ર આદત હતી કે એ થોડી થોડી વારે પોતાનો કદરૂપો ચેહરો અરીસા માં જોયા કરતા.

સોક્રેટિસ ના બન્ને શિષ્યો ને એવું લાગતું કે ચેહરો સુંદર હોય અને ગુરુજી જો અરીસા માં જોયા કરે તો બરોબર છે પણ આટલો કદરૂપો ચેહરો હોવા છતાં અરીસા માં કેમ જોયા કરતા હશે.
એક વખત સોક્રેટિસ ખુબ લાંબા સમય સુધી અરીસા માં જોઈ રહ્યા હતા. એ જોઈને શિષ્યો હસી પડ્યા. સોક્રેટિસ એમના હસવાનો અવાજ સાંભળી સોક્રેટિસ પણ હસ્યાં અને શિષ્યો  ને પોતાની પાસે બોલાવ્યા.
શિષ્યો ને પાસે બોલાવીને સોક્રેટિસ એ કીધું કે તમે એટલા માટે હસો છો કેમકે હું આટલો કદરૂપો દેખાવા છતાં અરીસા માં જોયા કરું છું. એ તમને થોડું વિચિત્ર લાગે છે. બરોબર ને? તો તમને કહી દઉં કે સુંદર વ્યક્તિ ને અરીસા માં જોવાની જરૂર નથી હોતી.
જે વ્યક્તિ સ્વયં સુંદર છે એને ખરેખર અરીસા માં જોવાની જરૂર જ નથી કેમ કે એ ખરેખર સુંદર છે. અરીસા માં જોવાની જરૂર એને છે જે કદરૂપા દેખાઈ છે. હું રોજ અરીસા માં એટલે જોવ છું કે મારો આ ચેહરો તો આટલો ગંદો છે પણ મારા થી કોઈ એવા કામ ના થઇ જાય કે જેના લીધે મારુ ચરિત્ર પણ મારા ચેહરા જેટલું કે વધારે ગંદુ થાય  એટલે મારી જાત ને રોજ સાવધાન કરવા માટે હું અરીસો જોવ છું.

ચેહરા ની સુંદરતા આજે છે અને કાલે નથી એટલે ચારિત્ર્ય ને સુંદર રાખવા આપણે હંમેશા સત્કર્મ કરવા જોઈએ .એટલે જયારે પણ આપણે અરીસા માં પોતાની જાત ને જોઈએ ત્યારે પોતાની જાત ને દોષી ના સમજીએ અને વધુ સારા કર્મ કરવાની પ્રેરણા પુરી પાડીએ.

 

ભૌતિક સ્પર્શક

26/10/2016

http://www.feelthesparsh.com

http://www.bhautikhunt.com