મીઠો ઘા…

એક વખત રાજા રણજિત સિંહ રાજ્ય માં ફરવા નીકળ્યા હતા એ ફરતા હતા ત્યાં તેમને સામેથી એક પથ્થર આવી ને વાગ્યો રાજા ને સામાન્ય ઇજા થઇ એટલે સિપાહી ઓ પથ્થર કોને માર્યો એ વ્યક્તિ ને પકડવા માટે આજુ બાજુ શોધખોળ કરવા લાગ્યા તો એ/ને એક સ્ત્રી દેખાઈ.
એ સ્ત્રી ને પકડી ને રાજા ની સમક્ષ હાજર કરવાં આવી.

એ સ્ત્રી એ જોયું કે રાજા સામે હાજર કરવામાં આવી એટલે એ ડરી ગઈ અને કેહવા લાગી કે મારે એક બાળક છે. જે કાલ નું ભૂખ્યું છે એને કઈ જમવાનું મળ્યું નથી એટલે હું વૃક્ષ પર પથ્થર મારી ને ફળ તોડી રહી હતી, જેથી કરી ને મારુ બાળક ખાઈ શકે પણ એમાંથી એક પથ્થર તમને ભૂલ થી વાગી ગયો .
એ સ્ત્રી એ આગળ કહ્યું કે મને ક્ષમા કરો. મેં જાણી જોઈને તમને પથ્થર નથી માર્યો.  એટલે મારી ભૂલ ને માફ કરો.

આ સાંભળ્યા પછી રાજા એ થોડી વાર વિચાર્યું અને પછી એ સ્ત્રી ને થોડા પૈસા અને ખાવાનું આપી ને રજા આપી.
આ જોઈને ને બીજા બધા લોકો આશ્ચ્ર્યચકિત થઇ ગયા અને પૂછવા લાગ્યા કે તમે એ સ્ત્રી ને કોઈ સજા વગર કમ જવા દીધી ????!!!

રાજા એ એ બધા ને ઉત્તર આપ્યો કે જો એ સ્ત્રી એક વૃક્ષ ને પથ્થર મારે અને વૃક્ષ એ પથ્થર ના બદલા માં મીઠા ફળ આપતું હોઈ તો,  હું તો એક માણસ છું તો હું બીજા માણસ ની મદદ ના કરી શકું ???

આપણે પણ જો આ રીતે વિચારી ને જીવન માં આગળ વધી એ અને બધા ને મદદ કરી એ તો દુનિયા માં કોઈ દુઃખી રહે જ નહીં …
શું કેહવું છે તમારું આના વિષે મિત્રો ?

-ભૌતિક સ્પર્શક (21/09/2016)

http://www.feelthesparsh.com

http://www.bhautikhunt.com